четвъртък, 14 юни 2012 г.

Ти знаеш защо ...

       " Ако много силно и настоятелно мечтаеш за някого, можеш да накараш и съдбата да отстъпи! "


       

                            Ръка за прошка ...
    
                                         Дамян Дамянов

 Подавам ти я. Ето на - прости!
 Протягам ти я, за да се покая
 за нещо, за което знаеш ти,
                                                                                         но за което аз, уви, не зная ...
                     
                         Виновна съм.
                          За всичко в този свят
                          единият все нещо съгрешил е,
                          единият - все в нещо виноват.                    Вместо с любов,
                          И тази тук една съм аз ...                            с ирония ме плискаш.
                          Прости ми.                                              И моята протегната ръка
                          Ти не прощаваш ...                                 със празното пространство се здрависва.
                          Гордост. И тъга ...                                   Добре тогаз. Ще си я прибера.
                                                                                           Ще си я взема, щом не ти е нужна.
                                                           Но тази длан била с теб и добра,
                                                           но тази длан била с теб и нечужда,
                                                           един път непоета ли умре,
                                                           несрещната един път ли остане
                                                           знай, няма вече никога да спре
                                                           и да понечи твоята да хване.
                                                           Отблъснеш ли я днес,
                                                           то утре как
                                                           ще хвърлиш мост
                                                           помежду теб и мене?
                                                           Не, не поемай моята ръка,
                                                           но да не стане някога така,
                                                           че да я търсиш
                                                           в цялата Вселена ...