вторник, 27 март 2012 г.

Мистично

                                                          
             Вярвам безразсъдно и безрезервно в любовта,
                             която ме  прави щастлива!

    Вървях замислена и уморена след работен ден. Топло време, хора зяпащи по витрините привечер, целуващи се двойки и трамвай, който с нетърпение звънеше на някого, за да мине....
    Срещу мен идваше жена, облечена обикновено, с отпечатък на тежки грижи в очите. Опитах да се разминем....тя ми говореше нещо. Нямах желание да и обърна внимание. Тя ме хвана за ръка и каза " Не искам нищо! Търся те от месец! Защо си спряла да говориш с него? Запомни 14 април и внимавай за тази дата!" Понечих да тръгна, а тя завря в дланта ми къс стара смачкана хартия с написани цифри - "Това ще ти трябва!" - и отмина......

    Винаги съм била встрани от окултни, гадаещи бъдещето разни неща. Всеки сам си подрежда живота и се справя по свой си начин. Странното беше, че тя изрече име, от което аз потръпнах приятно и ме накара да се усмихна. Няма откъде да знае, че съм спряла да говоря с този човек....На хартията са написани десет цифри, които няма как да разбера какво означават.
    Сигурно следващите дни ще покажат какво да направя и какво ще се случи точно на тази дата.
    Усещам само, че предстоят цветни изненади и омайващи емоции..........